Audit Family
Friendly
Community

Audit je rozšířením podpory obcí ze strany Jihomoravského
kraje a má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek
života rodin.

Aktuálně

Kraj předal certifikáty obcím a městům..

Devět obcí a měst z jižní Moravy získalo letos certifikát auditu familyfriendlycommunity. Jejich předsta .. více