Audit Family
Friendly
Community

Audit je rozšířením podpory obcí ze strany Jihomoravského
kraje a má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek
života rodin.

Aktuálně

Pracovní jednání zástupců obcí a poradců..

V současnosti se v obcích a městech, které jsou zapojené do auditu familyfriendlycommunity, chý .. více