Audit Family
Friendly
Community

Audit je rozšířením podpory obcí ze strany Jihomoravského
kraje a má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek
života rodin.

Aktuálně

Zasedalo auditní kuratorium

Během roku 2017 se v devíti obcích Jihomoravského kraje představitelé samospráv zabývali realizací proje .. více