Kontakt

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor sociálních věcí

Žerotínovo nám. 3

601 82 Brno

Web: www.kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Bořivoj Sekanina

koordinátor auditu

Tel.: 541 651 424

E-mail: sekanina.borivoj@kr-jihomoravsky.cz