Vilémovice

  • Vilémovice
  • Získali plný certifikát
  •  Blansko
  •  325
  •  5,23 km2
  •  2016
  •  2017
  •  2020
  •  18.02.2021
  •  17.02.2024

Schválená opatření v roce 2016

Pěší trasy v okolí obce a po obci s různými odpočinkovými a popř. zábavnými či informačními prvky (sjízdné pro kočárky)
Obnova a údržba herních prvků
Zvýšení bezpečnosti v okolí herních prvků pro nejmenší děti
Vymezení herních a odpočinkových exteriérových prostor
Podpora udržení tradic – lepší medializace, popř. koordinace
Uspořádat krizový kurz – jak zvládat různé kritické situace
Nabídnout mladým lidem prostor podílet se na plánování a vytváření obecních veřejných projektů
Znovuzavedení klubové činnosti
Společné vycházky
Zachovat nabídku pomoci obecního zaměstnance v případě nutné potřeby