Brno-Bohunice

  • Brno-Bohunice
  • Obdrželi základní certifikát
  •  Brno-město
  •  14 683
  •  3,02 km2
  •  2017
  •  2018
  •  2021

Schválená opatření 2017

Nové herní prvky a obnova stávajících herních prvků na dětských hřištích, obnova mobiliáře a možnost zastínění laviček

Parkurové hřiště

Místo pro setkávání napříč generacemi

Zřízení senior pointu

Klub seniorů

Možnost zveřejnit na www.bohunice.brno.cz informace o svém podnikání

Iniciace obnovy pořádání farmářských a vánočních trhů na náměstí Dlouhá

Zvýšit informovanost občanů

Zlepšení čistoty u obchodního domu Albert a Kavkaz

Vybudování psího výběhu v jižní části Bohunic