Ivančice

  • Ivančice
  • Obdrželi základní certifikát
  •  Brno-venkov
  •  9 488
  •  47,57 km2
  •  2017
  •  2018
  •  2021

Schválená opatření 2017

Dokončení vytvoření přehledného webu města

Vytvoření informačních brožur o historii Ivančic

Využití městského rozhlasu

Sjednocení informovanosti aktivit ve městě

Pravidelná setkávání organizací a spolků

Příprava projektové dokumentace na relaxační zónu Réna

Vytvoření mapy nebezpečných přechodů a míst

Zmapování sportovních plácků

Vytvoření workoutového hřiště

Dokončení rekonstrukce Besedního domu

Vzdělávání občanů, rodičů, seniorů

Vybudování infokiosku v centru města