Krásensko

  • Krásensko
  • Obdrželi základní certifikát
  •  Vyškov
  •  420
  •  7,26 km2
  •  2017
  •  2018
  •  2021

Schválená opatření 2017

Úprava nájezdů na chodníky

Sleva na poplatku za odpad

Hlídání dětí

Kurz první pomoci

Plot podél chodníku od Rychty

Volejbalový kroužek + jiný sport

ZUŠ – zajištění vyučujícího na hudební nástroj v nejbližším okolí

Zájezdy na kulturní akce pro děti

Workoutové hřiště

Nabídka prostor – tematické přednášky a interaktivní workshopy

Mezigenerační dialog nad fotografiemi z historie obce. Společné promítání a vzpomínání

Pomoc starým lidem (nákup, drobné domácí práce, dovoz léků)

Půjčování knih s donáškou do domu

Společenský kontakt s osamělými v obci

Snadnější přístup k OÚ (přes zahradu Hasičky)

Koše na psí exkrementy

Lavičky – rozmístění v obci + zvýšení počtu

Masáže

Zkvalitnění informovanosti o dění v obci

Výcvik psů

Kontejner na použitý olej z domácností

Zajištění autobusu do obce z Kojálu

Zkvalitnění veřejného osvětlení v obci

Dodržování rychlosti v obci

Služby v obci – kadeřník

Informovat občany o možnosti třídění odpadů v obci

Větrolam – hřiště za Rychtou až k chatce

Vytvořit na stránkách obce „nabídka, poptávka, brigáda“

Zajištění vody na akce „Na Skale“

Kultivace terénu v Údolí věčné žízně /terénní úpravy/