Brno - Královo Pole

  • Brno - Královo Pole
  • Obdrželi základní certifikát
  •  Brno-město
  •  24 279
  •  9,91 km2
  •  2018
  •  2019
  •  2022

Schválená opatření 2018

Zmapování podmínek pro vytvoření komunitního centra na území MČ

Podniknout kroky k otevření sportovišť na území Brno – Královo Pole veřejnosti

Zajistit vytvoření lepších a přehlednějších webových stránek MČ