Morkůvky

  • Morkůvky
  • Obdrželi základní certifikát
  •  Břeclav
  •  477
  •  6,7 km2
  •  2019
  •  18.02.2021
  •  17.02.2024

Schválená opatření 2019

Oprava na dvoře DS Peřinka

Parčík s herními prvky – „horní konec“

Letní kino s popcornem a colou

Bike park

Horolezecká a odrazová stěna

Zájezd za kulturou, sportem či relaxací nejen pro seniory

Sjezdy a nájezdy na chodníky

Mobilní pódium do KD + osvětlení

Zákryt kontejnerů + bezpečnost parkoviště

Zpracování koncepce zeleně

Poskytnutí přísálí KD zdarma občanům k setkávání