Hodonín

  • Hodonín
  • Získali plný certifikát
  •  Hodonín
  •  24 975
  •  63,0 km2
  •  2016
  •  2017
  •  2020
  •  18.02.2021
  •  17.02.2024

Schválená opatření v roce 2016

Mobilní dopravní hřiště
Lepší údržba všech hřišť
Rodinné vztahy – rodinné terapie, vzdělávací programy pro manžele i rodiče
Finanční podpora volnočasových aktivit  - podpora talentovaných dětí
Informace o slevách na placení odpadů pro rodiny
Propagace možností hlídání a péče o děti
Možnost vytvoření podpůrné skupiny rodičů dětí s ADHD
Preventivní programy na ZŠ a v MŠ
Pravidelné opravy pěší komunikace, zlepšení pro kočárky
Pravidelné kontroly bezdomovců
Zlepšení mezigeneračních vztahů – návštěvy dětí z MŠ v Domovech pro seniory