Moravský Krumlov

  • Moravský Krumlov
  • Získali plný certifikát
  •  Znojmo
  •  5 816
  •  49,56 km2
  •  2016
  •  2017
  •  2020
  •  18.02.2021
  •  17.02.2024

Schválená opatření v roce 2016

Zahájení aktivit vedoucích ke zřízení rodinného centra
Vytvoření Family Pointu v budově městského úřadu
Rozšíření zázemí pro workoutové aktivity
Nová dětská hřiště
Revitalizace zeleně a veřejných prostranství, květinová výzdoba města
Zavedení tradice každoročních oslav Dne seniorů
Projekční příprava cyklostezky v okolí Moravského Krumlova
Pořádání přednášek pro seniory v rámci DDM
Vytvoření nových webových stránek města
Zavedení tradice každoročních oslav Dne rodin
Úklid kolem řeky Rokytné a vybudování odpočinkových zón
Revitalizace zámeckého parku
Zavedení rubriky v Moravskokrumlovských novinách pro místní kluby a spolky
Výstavba chodníku do lokality Kačenka
Pravidelné setkávání v rámci rodinné politiky města