Podmínky účasti

Zájem o zmapování stávajících aktivit a opatření pro rodiny.
Zájem o systematické řešení a plánování pro-rodinných opatření ve Vaší obci.
Ustanovení motivovaného zástupce obce, který se bude na procesu auditu podílet a komunikovat s poradcem.
Ochotu ke spolupráci ze strany představitelů obce.
Zájem o rozvoj rodinné politiky ve Vaší obci.

Účast na semináři k auditu pro obce.

Následné schválení zapojení do auditu voleným orgánem obce prostřednictvím "Dohody o účasti".

Realizování celého procesu auditu nejpozději do 18 měsíců od absolvování semináře.