Přínosy auditu pro obec

Obce a města, která se zapojí do auditu, získávají následující přínosy:

  • zpracování přehledu existujících opatření zaměřených na děti, rodiny a starší generaci,
  • aktivizace veřejnosti a systematický rozvoj existujících opatření na základě osvědčeného know-how,
  • zapojení všech subjektů a občanů, jež mají zájem o budování pro-rodinného klimatu v obci,
  • zaváděná opatření pro rodiny budou odpovídat poptávce a budou v souladu s udržitelným rozvojem obce,
  • zájem mladých rodin o život v obci jako prevence vymírání a stárnutí obce,
  • zvýšení atraktivity obce,
  • vyškoleného poradce, který povede auditní proces v obci na základě praxí osvědčeného licenčního know-how z Rakouska,
  • propůjčení certifikátu s právem uvádět k názvu obce ochrannou známku (logo) auditu.