Stárnutí a veřejný prostor bylo tématem kulatého stolu

Stárnutí a veřejný prostor bylo tématem kulatého stolu

 2.2.2018    09:52

 

Stárnutí a veřejný prostor bylo téma kulatého stolu, který byl dne 21. listopadu 2017 uspořádán v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Za Jihomoravský kraj se ho zúčastnil M.A. Milan Vojta, MBA, předseda Výboru sociálně-zdravotního Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Realizace projektu se opírá o podepsané memorandum o spolupráci (z roku 2016) mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Jihomoravským krajem. Krajská koordinátorka projektu pro Jihomoravský kraj paní Dana Žižkovská představila zástupce MPSV Mgr. Kateřinu Kňapovou, vedoucí oddělení politiky stárnutí a paní Milenu Černou, odborného garanta a vedoucí projektu.

 

Zpět do kategorie